Tiếng Nhật sơ cấp

Tiếng Nhật sơ cấp 1 Tiếng Nhật sơ cấp 1 là lớp học dành cho những bạn chưa biết gì về tiếng Nhật và bắt đầu làm quen với tiếng Nhật. Đây là lớp học nền tảng, là bước đệm cho những khóa học tiếp theo sau này. Chương trình khóa học tiếng Nhật sơ […]

Tiếng Nhật du học cấp tốc

アキラと一緒に日本語を勉強しましょう! Khóa học tiếng Nhật Cấp Tốc A Khóa học dành cho người mới bắt đầu Đạt trình độ Tiếng Nhật N5 chỉ trong 3 THÁNG Bạn đang cần chứng chỉ sơ cấp N5 để đi du học, hoặc cần rút ngắn thời gian học tiếng Nhật, nhưng bạn chỉ mới tìm hiểu về tiếng […]